Sunrise

Watu Cenik Wonogiri

Dulu tempat ini serem, sekarang setelah direnovasi watu cenik wonogiri sangat ramai. Fasilitasnya wisata watu cenik sudah memadai, hanya saja akses jalan masih perlu...
Pandawa Eksa
1 min read